Wettelijke informatie

SITE EDITOR

Sodistour

Adres : 10 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris

AGENCE TOURISTRA VACANCES LYON
Tel : 04 72 41 75 31

TOURISTRA VACANCES EST
Tél. : 03 87 71 66 10

Fax : 01 44 83 43 74 

E-mail : contact@touristravacances.com

SIRET : 33823489100327

Tva Intracommunautair : FR04338234891

Verantwoordelijk voor publicatie : M Pierre TOUCHET

REALISATIE

GEEK TONIC
Représentée par M. Yohan Darmayan en sa qualité de Gérant
Siège social : 1 Allée Pierre Latécoère, 64200 Biarritz
Tél : 05 32 74 11 52
E-mail : support@geek-tonic.com
Site web : www.geek-tonic.com
SIRET : 89746755100015 APE : 6201Z

Het geheel van de inhoud van deze site hangt af van de royalty’s zoals op het intellectuele eigendom van de Franse wetgeving Elke reproductie (met inbegrip van de foto’s, de pictogrammen en de downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEKTONIC. De reproductie op een elektronische drager van het geheel of een gedeelte van de site op papier of in elektronische vorm is verboden. GeekTonic wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website af. Geektonic wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor externe links naar deze site.

PERSOONSGEGEVENS EN NOMINATIEVE INFORMATIE

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

WETGEVING

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, beeldmateriaal, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder dat zij daarvan op de hoogte is, door middel van hypermedia-links met andere sites zijn verbonden. De redacteur van deze site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.